Rijksoverheid

Job Alert!

(Senior) adviseur / controller bedrijfsvoering en apparaatskosten


Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / directie Financieel-Economische Zaken is op zoek naar een (Senior) adviseur / controller bedrijfsvoering en apparaatskosten (32 - 36 uur pw).

Functieomschrijving:
Wat zijn binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de personeels- en materieelbudgetten? En worden deze apparaatskosten efficiënt en effectief besteed? Jij verricht de tweedelijns control en adviseert de stafdirecties, de directeur FEZ of de bestuursraad hierover. Vind je het leuk om samen te werken en te onderhandelen? Mooi. Want je hebt in Den Haag te maken met een dynamisch en complex speelveld waarin verschillende belangen spelen.

Je hebt de drive om bij te dragen aan het goed functioneren van het ministerie. Gaat het om de financiën, dan deins je er niet voor terug om in overleggen kritische vragen te stellen. Zo weet je de juiste informatie boven water te krijgen om heldere rapportages, nota’s en adviezen op te stellen. Je bent tactvol, maar tegelijkertijd standvastig. Verder leg je makkelijk contact, ben je goed in het onderhouden van je netwerk en kun je je goed uitdrukken. Ook ben je flexibel. Is er tijdsdruk? Dan vind je het geen punt om een tandje bij te zetten als dat nodig is om deadlines te halen.

Verder heb je:
- Een academische opleiding (bij voorkeur economisch of bestuurskundig).
- Gevoel voor cijfers en een achtergrond in financiën, control of auditing.
- Interesse in het werkterrein van het ministerie van LNV.

Voldoe je niet aan alle eisen, maar denk je toch een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan deze functie? Ook dan nodigen we je uit te solliciteren. We zijn benieuwd naar jouw meerwaarde voor ons team.


"Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, zich welkom voelt. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever, en het werk leuker."

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 29 mei 2020.

Klik hier voor de volledige vacature hier


Is deze vacature via het netwerk van De Kleurrijke Top 100 onder jouw aandacht gekomen? Zet dan bij het solliciteren #DKT100 in je sollicitatiebrief. Heel veel succes namens Team Kleurrijk!

Beleidsmedewerker Landbouw en Klimaat


Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) / DG Agro (DGA) is op zoek naar een Beleidsmedewerker Landbouw en Klimaat (32 - 36 uur pw).

Functieomschrijving:
In het hart van het klimaatakkoord ligt een mooie uitdaging voor jou klaar. De glastuinbouw wil en moet de komende jaren verduurzamen. Als beleidsmedewerker landbouw en klimaat stimuleer je samen met je team de overstap naar duurzame energie in de tuinbouw én coördineer je ook taken binnen de landbouw. Dit doe je voor het cluster Plantaardige Agroketens in Den Haag.

De glastuinbouw in Nederland is innovatief en internationaal toonaangevend. Maar met het huidige beleid rondom belastingen en subsidies is het voor deze topsector niet aantrekkelijk om over te stappen op duurzame energie. Als beleidsmedewerker ga jij met diverse partijen in gesprek om dit wél interessant te maken. Denk aan Glastuinbouw Nederland, warmteleveranciers, gemeenten en provincies. Maar ook aan collega’s van andere ministeries zoals Economische Zaken en Klimaat of Financiën. De uiteenlopende belangen waarop je tijdens deze overleggen stuit, maken jouw werk complex én uitdagend.

Een deel van jouw tijd ben je coördinator energie en klimaat voor de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit. In deze rol pak je ook coördinerende taken voor de landbouw op. Zo draag je bij aan het formuleren van het Nederlandse standpunt over bijvoorbeeld de EU Green Deal en Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Dit doe je door te adviseren op het gebied van klimaat en energie in de land- en tuinbouw en het landgebruik.


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen streven ze ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 26 mei 2020.

Klik hier voor de volledige vacature hier


Is deze vacature via het netwerk van De Kleurrijke Top 100 onder jouw aandacht gekomen? Zet dan bij het solliciteren #DKT100 in je sollicitatiebrief. Heel veel succes namens Team Kleurrijk!

voorzitter Kiesraad


De Kiesraad is op zoek naar een voorzitter.

Functieomschrijving:
"De Kiesraad stelt als centraal stembureau de uitslag van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en voor het Europees Parlement vast. De Kiesraad is daarnaast het onafhankelijk adviesorgaan van de regering en Staten-Generaal op het terrein van kiesrecht en verkiezingen. Verder fungeert de Kiesraad als informatiecentrum voor burgers, gemeenten, provincies en waterschappen, politieke partijen en media. De Kiesraad, bestaande uit zeven leden, wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Om de integriteit van verkiezingen in de toekomst te waarborgen is de Kiesraad momenteel in transitie tot verkiezingsautoriteit, zodat het in staat is meer te sturen op de kwaliteit van het verkiezingsproces.

Profiel
De voorzitter is een verbindende leider met een ruime bestuurlijke ervaring en visie. U bent vanuit een inhoudelijke affiniteit met verkiezingen in staat om te sturen op de veranderopgave van de Kiesraad. U kunt helder communiceren en bent in staat om als boegbeeld van de organisatie te opereren in het krachtenveld van politiek, ambtelijke omgeving en externe relaties. De voorzitter draagt bij aan de onafhankelijke oordeelsvorming van de Raad, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en is een bruggenbouwer die in staat is draagvlak te creëren en consensus te bereiken. U onderhoudt contacten op politiek-bestuurlijk en hoogambtelijk strategisch niveau, behartigt de belangen van de Kiesraad en onderhandelt op overtuigende wijze over te bereiken (strategische) doelen.

Van u wordt verwacht dat u toekomstgericht bent en een belangrijke bijdrage levert aan de transitie tot verkiezingsautoriteit. U heeft succesvolle ervaring met het besturen van een organisatie in verandering en beschikt over de bijbehorende visie en flexibiliteit. De voorzitter heeft bij voorkeur ervaring met collegiaal besturen. U leidt op effectieve en efficiënte wijze de vergaderingen van de Kiesraad, draagt bij aan een prettige sfeer, stuurt op resultaat en ziet daarbij toe op eenduidig en gedragen besluitvorming."

Inbedding Kiesraad
De Kiesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. De voorzitter en de overige leden van de Kiesraad worden benoemd bij Koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Kiesraad is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), dat valt onder de Kaderwet zbo’s en de Kaderwet adviesorganen.

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 25 mei 2020.

Klik hier voor de volledige vacature hier


Is deze vacature via het netwerk van De Kleurrijke Top 100 onder jouw aandacht gekomen? Zet dan bij het solliciteren #DKT100 in je sollicitatiebrief. Heel veel succes namens Team Kleurrijk!

De Kleurrijke Top 100 is binnen 8 jaar een begrip geworden op het gebied van representatie en D&I en heeft door het online platform en het magazine een movement en netwerk van young professionals opgebouwd die binnen elke onderneming, organisatie, instelling of bedrijf van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Daarom weten bedrijven, organisaties en partijen zoals de media, overheid, non-profit, culturele organisaties en politieke partijen ons te vinden als zij op zoek zijn naar kleurrijk talent met uiteenlopende expertises.

Wij helpen bij de zoektocht naar culturele diversiteit omdat wij in beide netwerken graag de linking pin zijn en op het gebied van werving de juiste selectie kunnen voordragen bij HR professionals. Wij verspreiden ook de vacature van jouw bedrijf of organisatie binnen onze mailing en op onze social media kanalen om zo bij de juiste doelgroep in het vizier te komen.

Kunnen wij iets voor jouw bedrijf/organisatie betekenen? Een vacature die je onder de aandacht van een professioneel netwerk met de focus op culturele diversiteit wilt brengen? Advies nodig?

Neem gerust eens contact met ons op voor een offerte of maak een afspraak door te mailen naar info@dekleurrijketop100.nl