ABN AMRO CEO Gerrit Zalm: ‘We moeten waken voor tunnelvisie’
Gerrit Zalm en Choy van der Hooft-Cheong in gesprek met Khalid Ouaziz & Raja Felgata

Gerrit Zalm en Choy van der Hooft-Cheong interview voor De Kleurrijke Top 100

De hoofdredactie van De Kleurrijke Top 100 ging langs bij ABN AMRO voor een gesprek met Gerrit Zalm (CEO) en Choy van der Hooft-Cheong (Head of Corporate Sales, Capital Markets Solutions). Over het belang van diversiteit in het bankwezen, de beursgang van ABN AMRO en waarom Gerrit Zalm zo nu en dan even moet gamen.

Door Raja Felgata & Khalid Ouaziz

Foto’s Sofie Simao

 

Wat is diversiteit in uw ogen, en hoe ziet diversiteit er in praktijk uit?

Gerrit: Diversiteit is noodzakelijk. Niet alleen vanwege een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook omdat het ons helpt om tunnelvisie te voorkomen en omdat onze klanten divers zijn. Er is genoeg onderzoek dat uitwijst dat het goed is om diversiteit aan de top te hebben, maar juist de praktijk levert het bewijs. Toen ik bijvoorbeeld in 1975 begon op het Ministerie van Financiën was het een mannenbolwerk: er zat één symbolische vrouwelijke directeur en geen enkele vrouwelijke directeur-generaal. Ik ben er nog altijd trots op dat twee van de vier directeuren-generaal vrouw waren toen ik als minister in 2007 wegging. Dat was een kleine revolutie.

Choy: Mijn interpretatie van diversiteit is dat het een andere manier van denken met zich meebrengt. Je kunt veel van elkaar leren. Ik zie het in de verdeling van culturele achtergrond en de verhouding man-vrouw en jong en oud binnen de organisatie. Als ik kijk naar mijn eigen managementteam, hebben we naast culturele diversiteit ook een jonge collega (roulerend) als secretaris. Wij verwachten van hem dat hij ons uitdaagt en scherp houdt. Hij geeft ons feedback en krijgen soms te horen dat wij met sommige zaken volgens hem ouderwets te werk gaan. Diversiteit brengt ook een uitdaging met zich mee.

Naast het streven naar een goede balans tussen mijn werk en privéleven is variatie in werkzaamheden belangrijk voor me en natuurlijk tussen vergaderingen door even gamen. Gerrit Zalm

Als je hier binnenstapt als trainee of medewerker is het goed om je te realiseren dat je in een bepaalde omgeving en cultuur terecht komt. Dat schept ook verwachtingen en vraagt om bepaald gedrag. De kunst is om dicht bij jezelf te blijven. Een voorbeeld is dat je merkt dat mensen vanuit een andere culturele achtergrond behoudender omgaan met hiërarchie. Je baas tegenspreken of haantje de voorste zijn in het ventileren van je mening is not done. Wij proberen vanuit ons team bewustwording te creëren om elkaar uit te dagen om dingen uit te durven spreken. Wij willen dat onze talenten zichtbaar blijven en van zich laten horen. Het gevaar is namelijk dat als iemand zich niet uitspreekt, anderen denken dat je geen mening hebt.

Gerrit-Zalm-Choy-van-der-Hooft-Cheong-foto:Sofie-Simao

U heeft met de voorgenomen beursgang een druk jaar achter de rug. Heeft u nog tijd voor een privéleven?

Gerrit: Natuurlijk is het druk, maar mijn ervaring is dat wanneer ik het rustig heb, ik dingen voor mij uit schuif. Als ik het druk heb wil ik al mijn werk snel afmaken, want ik weet niet wat er nog aan zit te komen. Naast het streven naar een goede balans tussen mijn werk en privéleven is variatie in werkzaamheden belangrijk voor me en natuurlijk tussen vergaderingen door even gamen. Als ik al mijn werk af heb en de vergaderingen zijn gedaan, dan mag ik even Diablo 3 spelen. Dat werkt efficiëntie in de hand.

Hoe kijkt u aan tegen het debat over de multiculturele samenleving?

Gerrit: Het is een belangrijk debat. Het is geen kwestie van er wel of geen zin in hebben: de multiculturele samenleving is er, de vraag is vooral hoe je met een aantal vraagstukken die het met zich meebrengt omgaat. Als bank moeten we ervoor zorgen dat we afstuderende jongeren met een andere achtergrond aan weten te trekken, en dat lukt goed: meer dan 20% van onze trainees heeft een niet-westerse achtergrond.

Gerrit-Zalm-foto-Sofie-Simao

Je hoort vaak dat talenten die bij een grote organisatie of multinational binnenkomen het eerste jaar net volhouden en dat de uitstroom daarna vrij hoog is. Hoe zit dat bij ABN AMRO?

Choy: De uitdaging bij ons ligt in de doorstroom naar hogere kaderposities. Om ervoor te zorgen dat medewerkers niet afhaken en zelfvertrouwen opbouwen bieden we verschillende programma’s voor empowerment van medewerkers.

Ik heb continu de kans gekregen om mijzelf te blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. Choy van der Hooft-Cheong

Kunt u een korte schets geven van uw carrière binnen de ABN?

Choy: Ik ben opgegroeid op Curaçao en mijn ouders hadden altijd een rekening bij ABN. Na mijn studie economie wilde ik bij een bank gaan werken en het was voor mij vanzelfsprekend dat dat ABN AMRO zou zijn. Na mijn traineeship ben ik als accountmanager MKB gestart. Ondertussen ben ik alweer twintig jaar werkzaam bij ABN AMRO. Ik heb continu de kans gekregen om mijzelf te blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. Het blijft interessant door de diversiteit aan werkzaamheden, uitdagingen en het vertrouwen wat mij gegeven wordt.

Choy-van-der-Hooft-Cheong-foto-Sofie-Simao

Het CBS voorspelde onlangs dat over veertig jaar ongeveer 40% van alle Nederlanders een gekleurde achtergrond heeft. Is het bedrijfsleven, en ABN AMRO in het bijzonder, daarop voorbereid?

Gerrit: We selecteren zorgvuldig. Talenten hebben tijd nodig om tot bloei te komen, dat kan alleen als je ze als bedrijf binnenboord weet te houden. Dat doe je door de samenstelling geleidelijk te veranderen. Elk lid van onze Raad van Bestuur en de leden van de Management Groep zijn mentor van vrouwen. Ikzelf heb er drie onder mijn hoede. Hetzelfde doen we met niet-westerse medewerkers. Dat traject werkt twee kanten op: de werknemer steekt veel op van hogere leidinggevenden, en de bestuurder leert hoe werknemers met een andere achtergrond te werk gaan en waar ze tegenaan lopen.

Als het kabinet zegt dat ze het landsbelang dient, dan weet niemand precies wat dat betekent. Gerrit Zalm

Mist u de politiek?

Gerrit: Nee, absoluut niet. Ik ben ooit gevraagd om minister van Financiën te worden. De doelstellingen in mijn huidige functie zijn anders. Als het kabinet zegt dat ze het landsbelang dient, dan weet niemand precies wat dat betekent. Hier weten we duidelijk wat ons doel is. Een bank is een complex wezen, maar de doelstellingen en de wijze waarop we die willen bereiken zijn glashelder.

Hoe gaat u om met kritiek vanuit de samenleving?

Gerrit: De financiële sector ligt natuurlijk onder een vergrootglas, het vertrouwen is minder geworden. Ik vind de kritiek begrijpelijk: banken hebben in het verleden teveel risico’s genomen. Het is goed dat er nu zwaardere eisen worden gesteld. Ik ben wel bang dat het de klant gaat raken: straks dienen we álles van een klant te weten voordat we een lening kunnen verstrekken, ondanks dat de klant altijd netjes zijn betalingen nakomt. Dat is een onaangenaam aspect van de nieuwe regels. Persoonlijk voel ik me niet geraakt, ik vind dat we binnen ABN AMRO de afgelopen zeven jaar keihard gewerkt hebben om het vertrouwen te herstellen. Dat doen we door iedere dag te proberen onze dienstverlening te verbeteren in het belang van onze klant.

Welke situaties hebben u zakelijk gevormd?

Gerrit: Ik heb mijn echtgenote nogal eens teleurgesteld door een tijd op te geven waarop ik thuis zou zijn. Meestal was ik daar te optimistisch in, en kwam ik veel later. Op een gegeven moment dacht ik: ik draai het om. Ik zeg dat ik laat thuis ben, en ben er vervolgens eerder. Daar was ze erg blij mee. Ik heb dat doorgezet in mijn begrotingsbeleid: niet teveel beloven, maar altijd de verwachtingen overtreffen. Dat doe ik bij ABN AMRO nog steeds: we zijn voorzichtig met beloftes aan beleggers.

Choy: Ik woonde op een klein eiland in de Caraïben. Mijn opa en oma zeiden altijd: “De wereld is veel groter.” Toen ik twaalf was werd ik op een vliegtuig naar Nederland gezet. Ik ging op bezoek bij mijn tante, omdat ik, zoals mijn familie dat zei, “sneeuw wilde zien.” Het feit dat ik steeds ben blootgesteld aan uitdagingen heeft mij gevormd. Ik hou van verandering en grijp elke kans met beide handen aan.

Gerrit-Zalm-Choy-van-der-Hooft-Cheong-foto-Sofie-Simao

Heeft u tips voor kleurrijk talent dat bij een grote organisatie als ABN AMRO komt werken?

Gerrit: Blijf dicht bij jezelf, maar pas je wel enigszins aan. Hier ligt een cruciale rol voor de mentor die dit talent begeleidt. Zorg dat je bewust bezig bent met sociale vaardigheden. Durf vragen te stellen en hulp in te schakelen. Stel je kwetsbaar op.

Je achtergrond is geen handicap, maar juist een voordeel. Je hebt zelfs een streepje voor met een niet-westerse achtergrond. Maak daar gebruik van! Gerrit Zalm

Choy: Als je ervoor kiest om in een bepaalde sector te gaan werken, ga daar dan bewust mee om. Het kan soms een harde wereld zijn waar je in terecht komt, maar als je dat professioneel benadert en weet wat er van je gevraagd kan worden, dan scheelt dat teleurstellingen. Er gelden overal subtiele en ongeschreven regels: observeer goed, en leer die regels kennen. Heb vertrouwen in jezelf, en maak gebruik van het netwerk dat je geboden wordt.

Gerrit: Je achtergrond is geen handicap, maar juist een voordeel. Je hebt zelfs een streepje voor met een niet-westerse achtergrond. Maak daar gebruik van!

BESTEL KAARTEN