WIE

De Kleurrijke Top 100 is een jaarlijkse ranking van Nederlanders die het verschil maken en die met hun werk, persoonlijkheid en visie een bijdragen leveren aan een inclusievere samenleving.

Deze Kleurrijke Top 100 is het antwoord op alle top 100 lijsten in Nederland en geeft met rolmodellen en gamechangers een antwoord op de huidige status quo. De Kleurrijke Top 100 selecteert op inhoud, visie en lef en heeft als doel de media, het bedrijfsleven en de politiek te inspireren met de andere kant van het spectrum.

De Kleurrijke Top 100 wordt vanaf 2010 gemaakt door hoofdredacteuren Raja Felgata en Khalid Ouaziz. Samen met een team van media- en diversiteitsspecialisten zijn zij het hele jaar bezig om deze rolmodellen in kaart te brengen, om de uiteindelijke Top 100 te lanceren en te presenteren.

MEER OVER ONS

WAT

Diversiteit is anno 2017 een realistisch gegeven en de samenleving verandert in snel tempo door globalisering en internationalisering en de bewustwording van cultureel erfgoed en een multiculturele identiteit is een feit.

De generatie Nieuwe Nederlanders waar wij onze focus op hebben, zijn actief op het gebied van media, politiek, sport, ondernemerschap en het bedrijfsleven. In verschillende lagen van de samenleving staan rolmodellen op die het voortouw nemen en met hun levenswerk bouwen aan een mooiere wereld.

In deze veranderende samenleving is geen ruimte voor uitsluiting, racisme en ongelijkheid; wij geloven dat iedereen gelijk is, gelijk behandelt moet worden en dat er ruimte moet zijn voor de verschillen, omdat er kracht zit dat verschil.

ONZE FILOSOFIE

WAAROM

De voorselectie wordt gedaan door een groep journalisten, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

- Een rolmodel binnen een gemeenschap & een leider binnen zijn / haar werkveld.
- Een (lokaal) talent die nog te onzichtbaar is voor grotere partijen.
- Jonge gamechangers die met hun innovatieve ideeen een voorbeeld zijn voor hun generatie.
- Een gevestigde persoonlijkheid die een voortrekkersrol heeft.
- Iemand die het debat over gelijkheid niet schuwt en zijn / haar nek durft uit te steken.
- Iemand die met zijn / werk werelden met elkaar verbindt en een eindbaas is.

Daarbij heeft culturele diversiteit de focus, maar De Kleurrijke Top 100 is kleur in de breedste zin van het woord. Tevens bestaat deze lijst uit 50 mannen en 50 vrouwen.

BEKIJK DE TOP 100

SPONSORS & PARTNERS

Tickets Top 100